LOGOWANIE

Przypomnij hasło

Nie posiadasz konta?

Rejestracja umożliwia bezpłatny przegląd zawartości portalu. Po wykupieniu punktów uzyskasz pełny dostęp do informacji cenowych.

Zarejestruj się


Aktualnie portal SEKOCENBUD.NET zawiera informacje cenowe od III kwartału 2012 roku do IV kwartału 2017 roku (stawki i ceny notowane) oraz nawet do stycznia 2018 roku (wybrane ceny katalogowe). Dane zgrupowane są w czterech działach zawierających:

  • Stawki robocizny - stawki robocizny kosztorysowej z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał dla sześciu rodzajów robót (budowlane-inwestycyjne, budowlane-remontowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, inżynieryjne, wykończeniowe o wysokim standardzie)
  • Narzuty - narzuty kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz) oraz zysku kalkulacyjnego (Z) z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.
  • Ceny materiałów - Dział zawiera ceny z notowań SEKOCENBUD aktualizowane co kwartał oraz ceny z cenników producentów materiałów lub dostawców, aktualizowane co kwartał (lub częściej - w przypadku gdy następuje zmiana cen u producenta).
  • Ceny sprzętu - Dział zawiera ceny pracy, najmu oraz koszty jednorazowe sprzętu budowlanego z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.

Aktualności