LOGOWANIE

Przypomnij hasło

Nie posiadasz konta?

Rejestracja umożliwia bezpłatny przegląd zawartości portalu. Po wykupieniu punktów uzyskasz pełny dostęp do informacji cenowych.

Zarejestruj się


Portal SEKOCENBUD.NET zawiera aktualne i archiwalne informacje cenowe (od III kwartału 2012 roku lub IV kwartału 2014 roku w przypadku części informacji) pochodzące zarówno z notowań w ramach systemu SEKOCENBUD (ceny notowane) jak również według ofert producentów i przedstawicieli handlowych (ceny katalogowe). Dane zgrupowane są w ośmiu działach zawierających:

  • Stawki robocizny - stawki robocizny kosztorysowej z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał dla sześciu rodzajów robót (budowlane-inwestycyjne, budowlane-remontowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, inżynieryjne, wykończeniowe o wysokim standardzie)
  • Ceny materiałów - Dział zawiera ceny z notowań SEKOCENBUD aktualizowane co kwartał oraz ceny z cenników producentów materiałów lub dostawców, aktualizowane co 3 miesięcy (lub częściej - w przypadku gdy następuje zmiana cen u producenta).
  • Ceny sprzętu - Dział zawiera ceny pracy, najmu oraz koszty jednorazowe sprzętu budowlanego z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.
  • Wskaźniki narzutów - narzuty kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz) oraz zysku kalkulacyjnego (Z) z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał
  • Ceny robót - ceny jednostkowe robót, publikowane przez SEKOCENBUD w ramach "Biuletynów cen robót", aktualizowane co kwartał.
  • Asortymenty robót (BCA) - ceny asortymentów robót, publikowane przez SEKOCENBUD w ramach biuletynu "BCA", aktualizowane co kwartał.
  • Roboty drogowe (BCD) - ceny robót drogowych, publikowane przez SEKOCENBUD w ramach biuletynu "BCD", aktualizowane co kwartał.
  • Roboty przygotowawcze (BCP) - ceny robót przygotowawczych, publikowane przez SEKOCENBUD w ramach biuletynu "BCP", aktualizowane co kwartał.

Aktualności