LOGOWANIE

Przypomnij hasło

Nie posiadasz konta?

Rejestracja umożliwia bezpłatny przegląd zawartości portalu. Po wykupieniu punktów uzyskasz pełny dostęp do informacji cenowych.

Zarejestruj się


Portal SEKOCENBUD.NET zawiera aktualne i archiwalne informacje cenowe (od III kwartału 2012 roku) pochodzące zarówno z notowań w ramach systemu SEKOCENBUD (ceny notowane) jak również według ofert producentów i przedstawicieli handlowych (ceny katalogowe). Dane zgrupowane są w czterech działach zawierających:

  • Stawki robocizny - stawki robocizny kosztorysowej z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał dla sześciu rodzajów robót (budowlane-inwestycyjne, budowlane-remontowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, inżynieryjne, wykończeniowe o wysokim standardzie)
  • Ceny materiałów - Dział zawiera ceny z notowań SEKOCENBUD aktualizowane co kwartał oraz ceny z cenników producentów materiałów lub dostawców, aktualizowane co kwartał (lub częściej - w przypadku gdy następuje zmiana cen u producenta).
  • Ceny sprzętu - Dział zawiera ceny pracy, najmu oraz koszty jednorazowe sprzętu budowlanego z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.
  • Wskaźniki narzutów - narzuty kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz) oraz zysku kalkulacyjnego (Z) z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.
  • Ceny robót - Dział zawiera ceny jednostkowe robót kalkulowane na podstawie danych z notowań SEKOCENBUD, aktualizowane co kwartał.

Aktualności